Branka Moškon

kres tamburaši (1)

Branka Moškon

Branka Moškon

Branka se je rodila 17. februarja 1948 v Ljubljani staršema  Branku in Marici iz Metlike. Že v najzgodnejših otroških letih, ki jih je preživela v obrtniški družini je doživljala ljudsko izročilo, saj je bila mama zavzeta in priljubljena »vojarinka«, v folklorni skupini pa sta plesala tudi oče in brat.
Osnovno šolo je obiskovala v Metliki, gimnazijo pa v Črnomlju. Ta čas sta z bratom tudi igrala v tamburaškem orkestru Silvestra Mihelčiča starejšega. Po srednješolski maturi se je vpisala Pedagoško Akademijo v Ljubljani, kjer je študirala kemijo in tehnično vzgojo.trdinova
Leta 1968 se je poročila, preselila v Novo mesto in se začela prizadevati za obuditev folklorne dejavnosti, ki razen tamburaške v Novem mestu ni nikoli živela v društveni obliki.
Poučevala je na OŠ Grm kot predmetna učiteljica kemije, tehnične vzgoje in naravoslovja. Ko sta otroka odraščala, se je ukvarjala predvsem z raziskovanjem ljudskega izročila in  kostumske podobe na Dolenjskem ter pripravljala ustanovitev folklorne skupine.
Na Brankino pobudo je Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Novo mesto leta 1975 ustanovila folklorno skupino, ki je pozneje prerasla v Folklorno društvo Kres. Razen vaj in prvih nastopov se je s pomočjo etnologinje dr. Marije Makarovič navzlic skromnim virom in zagatami z izvirnimi materiali ustvarjalno posvetila rekonstrukciji dolenjske noše iz leta 1802 (Ex voto 1802, Blečji Vrh pri Trebelnem) in tako prvič po dobrih 200 letih sestavila kostumsko podobo Dolenjcev, ki služi kot model za vse, ki pripravljajo postavitve dolenjskih šeg in navad. Branka je ves čas od ustanovitve umetniška vodja folklornega društva Kres.
Ljubezen do folklore pa je z veseljem prenašala na kresove člane, ki so bodisi na šolah ali v domačem kraju ustanovili otroško ali odraslo skupino. Pred slovenskim kulturnim praznikom so po navadi na šolah in vrtcih razne aktivnosti, tudi folklorne, Branka se rada odzove   povabilu in uči otroke plesati slovenske ljudske plese.
Pred petnajstimi leti je postala strokovna sodelavka javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije kot območna selektorica folklornih skupin, štiri leta pa tudi kot državna. Prispevke o folklorni dejavnosti objavlja v reviji  Folklornik, ki jo izdaja JSKD Slovenije. V okviru območne izpostave JSKD Novo mesto pa opravlja funkcijo predsednice.
Branka Moškon je dobitnica številnih priznanj in nagrad: Trdinove nagrade, Nagrade mestne občine Novo mesto, Maroltove bronaste, srebrne in  zlate značke, Maroltove plakete,  Odličja zveze kulturnih društev Novo mesto, Srebrno značko – Silver Award, ki jo podeljuje Evropski sektor CIOFF in  Srebrni list Svobode.

Intervju z Branko Moškon v časniku Belokranjec.

Intervju z Branko Moškon v blogu Novomeški odgovori Tomaža Levičarja.

Branka Moškon, prejemnica nagrada Mestne občine Novo mesto 2015
Branka Moškon prejme nagrado Mestne občine Novo mesto za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem področju ter za obujanje in ohranjanje ljudskega izročila. Branka Moškon, ki je s folkloro povezana že od otroških let, je z obujanjem folklorne dejavnosti v Novem mestu začela po selitvi v dolenjsko prestolnico leta 1968. Raziskovala je ljudsko izročilo in kostumske podobe na Dolenjskem, prav njene so zasluge za njuno oživitev in obnovo. Na njeno pobudo je Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Novo mesto leta 1975 ustanovila folklorno skupino, ki je pozneje prerasla v Folklorno društvo Kres. Poleg vaj in prvih nastopov se je s pomočjo etnologinje dr. Marije Makarovič navkljub skromnim virom in zagatam z izvirnimi materiali ustvarjalno posvetila obnovi dolenjske ljudske noše po zapisih, freskah, votivnih podobah Ex voto 1802 v cerkvici na Blečjem Vrhu pri Trebelnem in posameznih kosih dolenjske noše v slovenskem etnografskem muzeju. Dolenjska ljudska noša ni bila obnovljena nikoli prej in tako je pokrajina prvič po dobrih 200 letih vnovič dobila oblačilno podobo, ki zdaj služi kot kostumski vzorec za folklorne postavitve dolenjskih šeg in navad. Branka Moškon v FD Kres skrbi za postavitve in vaje vodilne skupine, starejših veteranov in tamburašev, pri drugih skupinah pa za kostumsko podobo ter jim pomaga z nasveti in izkušnjami. Ljubezen do folklore je z veseljem prenašala tudi na Kresove člane, ki so bodisi na šolah ali v domačem kraju ustanovili otroške ali odrasle folklorne skupine; spodbujala je tudi ustanovitev folklornih skupin v drugih krajih. Branka Moškon je umetniška vodja društva od njegove ustanovitve leta 1975. V štirih desetletjih je društvo z nastopi po vsej domovini in Evropi, dvakrat pa tudi v Turčiji, ime Kresa, Novega mesta in Dolenjske poneslo izven slovenskih meja. Folklorno društvo Kres je s še tremi dolenjskimi in posavskimi folklornimi društvi v letih od 2005 do 2016 organiziralo mednarodni folklorni festival SloFolk s koncerti tujih in domačih skupin. Branka Moškon je tudi strokovna sodelavka in državna selektorica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za svoje ustvarjalno in strokovno delo je prejela številne nagrade in priznanja, med drugim tudi najvišje slovensko priznanje v folklorni dejavnosti – Maroltovo plaketo.

V januarju 2018 je prejela tudi srebrno plaketo JSKD za leto 2017, kar je najvišje priznanje s področja kulture v Sloveniji.

Foto: David Lotrič
Dostopnost