Praznik situl je posvečen situlskim izjemnim spomenikom, ki pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta, ki so bili enakovredni izjemnim civilizacijam celinske in sredozemne Evrope. Praznik situl tako predstavlja dogodek, prežet z dolenjsko kulturno in naravno dediščino, ki jo dopolnjuje nov, urbani pogled. Letošnji festival je tradicionalno postregel s prikazom starodavnih obrti in izdelkov, ki je od preteklih let še nekoliko obogaten. V sodelovanju z rokodelci bodo predstavili lončarstvo, steklarstvo, krznarstvo, pletarstvo, obdelavo lesa, barvanje in polstenje volne, tkanje, kovaštvo, ulivanje brona in obdelavo jantarja. 

Kot popestritev dogodka so na letošnjem 7. prazniku situl, ki je bil v soboto, 18. junija 2022, na dveh arheoloških najdiščih, na Marofu in Kapiteljski njivi, nastopili kot plesalci iz halštatske dobe tudi plesalci FD Kres.

Dostopnost