IZVRŠNI ODBOR FD Kres

IZVRŠNI ODBOR
Predsednik društva: Gregor Blažič
Namestnik predsednika: Cveto Cujnik
Tajnica: Sara Jaklitsch
Blagajničarka: Erika Blažič, Mitja Franko
Strokovna sodelavka za razpise: Sanja Rus
Člani IO: Gregor Brajar, Andrej Kovačič, Branka Moškon, Boštjan Špiler, Branko Zupančič

ZAPISNIKI SESTANKOV IO FD Kres

NADZORNI ODBOR
Karmen Cekuta, Rudolf Cirnski, Zdravko Špelič

ČASTNO RAZSODIŠČE
Denis Pugelj, Jožica Štupar, Tomaž Vidic

VODJE SKUPIN
Vodja otroške skupine: Petra Nograšek
Vodja mladinske skupine: Klara Golić
Vodja mlajših veteranov: magErika Blažič, dr. Boštjan Japelj
Vodja vodilne skupine:
Branka Moškon
Vodja tamburašev: Branka Moškon
Vodja godcev: Gregor Blažič
Vodja pevcev:
Ana Zec in mag. Erika Blažič
Vodja veteranov: Branka Moškon
Garderoberka: Andreja Pavlič

KRONIKA
Tiskano kroniko ureja: Pia Butara
Spletno kroniko do 2016 urejal in pisal: Marjan Moškon

Spletno stran oblikuje Andrej Kovačič

Brez ljubezni plesa ni, kdor se ljubi, se vrti.