IZVRŠNI ODBOR FD Kres

IZVRŠNI ODBOR
Predsednik društva: Gregor Blažič
Podpredsednik: Branko Zupančič
Tajnica: Sanja Rus
Blagajnik: Mitja Franko
Člani IO: Branka Moškon, Erika Blažič, Klara Golić, Andrej Kovačič, Željko Rozman, Andreja Pavlič

ZAPISNIKI SESTANKOV IO FD Kres

NADZORNI ODBOR
Liljana Klobučar, Rudolf Cirnski, Ana Zec

ČASTNO RAZSODIŠČE
Sara Jaklitsch, Jožica Štupar, Blaž Kulovec

STROKOVNI ODBOR
Vodja otroške skupine: Petra Nograšek, Petra Bukovec, Lea Burger
Vodja mladinske skupine: Klara Golić
Vodja vodilne skupine: Branka Moškon
Vodja SMS skupine: Erika Blažič
Vodja tamburašev: Branka Moškon
Vodja godcev: Gregor Blažič
Vodja pevcev:
Ana Zec in Erika Blažič (vodja terceta Li-Là – Nina Šalamon)
Vodja veteranov: Branka Moškon
Garderoberka: Andreja Pavlič

KRONIKA
Tiskano kroniko ureja: Pia Butara
Spletno kroniko do 2016 urejal in pisal: Marjan Moškon

Spletno stran oblikuje Andrej Kovačič

Predstavnik za stike z javnostjo FD Kresa in urejanje Facebook strani: Klara Golić

Dostopnost